Rens av sluk i dusj

Avhengig av antall personer i husstanden og bruksmønster, er den nødvendig å rense sluket i dusjen 1 til 2 ganger pr år.
Et god indikasjon på at tiden er kommet, er når vannet blir liggende på gulvet og renner tregt ned i avløpet.

Før du starter så trenger du:
  • Bøtte - til å rense vannlåsen i. Da får du samlet alt av hår o.l. ett sted.
  • Klut - til å tørke vannsøl.
  • Tørkepapir - som et hjelpemiddel ved rensing av vannlåsen for hårrester m.m.
Pass på at det ikke er ting i nærheten som kan falle ned i sluket. Faller det ned i sluket, da blir det borte.

Tid arbeidet tar: 15-20 minutter
1. Fjern slukristen ved å ta tak i den runde toppen og dra rett opp.
2. Ta tak i løfteringen på toppen av vannlåsen...
3. ... og løft den helt opp av sluket og gulvet.
4. Fjern alle hårrester og annet i bøtten. Skyll gjerne med litt vann.
Obs: Kantene kan være litt skarpe.
5. Nede i sluket hviler vannlåsen på tre metallhaker.
6. For å sette tilbake, ta tak i løfteringen på toppen av vannlåsen og før vannlåsen helt ned til den hviler på metallhakene.
7. Legg slukristen på plass i sporet sitt.