Skifte luftfilter

I hver leilighet er det et ventilasjonsanlegg. Anlegget består av en styringsenhet og selve ventilasjonsanlegget.

Styringsenheten varsler med 6 måneders mellomrom at det er på tide å vurdere filterbytte.
Man kan selvfølgelig bytte 2 ganger i året, men det som har vært vanlig til nå, er å bytte kun 1 gang pr år.
Hvis du velger å skifte filter 1 gang i året, trenger du kun å utføre punktene 1 - 3 den gangen filtrene ikke skal skiftes.

Før du starter å bytte luftfilter, trenger du:
  • 2 nye luftfiltere


Tid arbeidet tar: 10 minutter
1. Styringsenheten til ventilasjonsanlegget varsler om filterbytte ved at den gule lampen lyser.
2. For å avstille/resette varselet, skyv opp lokket på styreingsenheten. Bruk en penn e.l. og trykk inn knappen "Reset".
3. Skyv lokket ned. Det er nå 6 måneder til neste gang lampen lyser.
4. Selve ventilasjonsanlegget.
5. Dra ut strømkontakten til ventilasjonsanlegget.
6. Åpne ventilasjonsanlegget ved å vippe ut og vri på hendlene på døren.
OBS: Døren kan både henge i hengselet nederst, eller hektes av.
7. Innsiden av ventilasjonsanlegget består av 2 vifter og 2 filtre.
8. Legg merke til at luftstrømmen kommer ovenfra og går ned gjennom filtrene.
Pass på at de nye filtrene monteres på denne måten - hvis filtrene har anvisning om det.
9. Filtrene er plassert på hver sin side av anlegget.
10. Dra skinnen som ligger og presser over filteret mot deg.
11. Trekk filteret mot deg denenfra, slik at du får ta i det og kan fjerne det.
12. Sett inn det nye filteret. Husk luftretning.
Tips: Skriv dato på filteret, så vet du når det ble byttet sist.
HUSK: Gjør pkt 10 - 12 med det andre filteret.
13. Vipp opp eller sett på døren, og lukk med vriderne.
Pass på at døren er helt lukket.
14. Siste steg er å sette inn stikkontakten. Ventilasjonsanlegget vil starte automatisk.