Kontakt

Kontakt styret

E-post: styret@bregnefaret.no

Styrets sammensetning:
  • Harald Helgeland, styreleder, Bregnefaret 3 J
  • Stian Ulvøy, styremedlem, Bregnefaret 3 G
  • Gunvor N. Hansen, styremedlem, Bregnefaret 3 K
  • Kristin O. Blad, styremedlem, Bregnefaret 3 G
  • Ivar Bjoner, styremedlem, Kråkstadveien 40
  • Anke Brekke, varamedlem, Bregnefaret 3 H
Valgkomite:
  • Alfred Morten Langtind, Bregnefaret 3 H
  • Lise Tryggestad, Bregnefaret 3 G

Forretningsfører og fakturaadresse

Sameiets forretningsfører er Usbl Ski, som holder til i gågata i Ski sentrum, rett ved rådhuset.
Se deres egne sider for åpningstider m.m.: Usbl Akershus

Vår fakturaadresse:
Bregnefaret Sameie
918287582
Postboks 2740
7439 TRONDHEIM


Alle fakturaer må inneholde fakturaadressen som nevnt over.
Den ferdige fakturaen behøver imidlertid ikke sendes som brevpost, men kan i stedet sendes til faktura@usbl.no.

Bestille nøkler eller garasjeportåpner

Nøkkel til inngangsdør
For bestilling av nøkkel til din egen inngangsdør, send en e-post til: styret@bregnefaret.no.

Garasjeportåpner
Hvis du vil bestille en ny/ekstra garasjeportåpner, må du bestille denne selv hos Norport og samtidig opplyse om at den skal benyttes i Bregnefaret sameie, Bregnefaret 3, 1405 Langhus.
Ta kontakt med styret når du har mottatt portåpneren, da den må programmeres for å fungere mot vår port.
Bestillingen sendes som e-post til: post@norport.no